Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Záhřeb - prodloužení tramvajové linky 15

Záhřeb: Prodloužení tramvajové linky 15

stav 8/2011

V hlavním městě Chorvatska se nachází poměrně zajímavé nerealizované prodloužení tramvajové linky z konečné stanice Dolje směrem k lanovce Sljeme (žicara Sljeme). Toto prodloužení o plánované délce cca 700 metrů bylo prakticky dokončeno stavebně - vyhotovena byla velká část tělesa tramvajové trati včetně místa pro tramvajové obratiště u lanovky a také byl postaven zhruba 300 metrů dlouhý tunel, nicméně kolejový svršek nebyl na těchto místech už nikdy položen. V současné době má celé prodloužení využití jako pěší turistická trasa k lanovce, dá se tedy říci, že slouží původnímu účelu, byť pro jiný druh dopravy.

Na přiložených leteckých snímcích "Google map" si můžeme udělat představu o celkové situaci:

Černě označená je současná tramvajová smyčka, žlutě označená je trasa prodloužení a vínové označení má trasa tunelu.

 

Bližší pohled na současnou tramvajovou smyčku (v levém dolním rohu) a počátek tunelu (pravý horní roh). Cesta vedoucí k tunelu je těleso trati, není ale doložené, jak mělo vést od dnešní tramvaje podél zástavby.

 

Horní ukončení prodloužení tramvaje se znatelným průsekem (původně pro konečnou stanici tramvaje) a budovou lanovky.

 

A nyní se podíváme na současný a reálný stav:

Konečná zastávka linek 8, 14 a 15 Mihaljevac s tramvají typu T4 evidenčního čísla 485. Tramvaj jede po trase linky 15 na konečnou stanici Dolje, odkud mělo vést plánované prodloužení dále směrem k lanovce.

 

Konečná stanice Dolje. Jak je vidno z odtěžené zeminy, tramvaj zde měla vést rovně.

 

Pohled opačným směrem zpět na tramvajovou smyčku.

 

Těleso tramvajové trati dnes funguje jako turistická trasa. Zde první úsek od stávající tramvajové tratě směrem k tunelu. Tady je cesta vysypána jemným štěrkem, za tunelem je částečně dlážděná a částečně vyasfaltovaná. Je možné, že tento oblouk je dodělán později mimo plánovanou trať, rovinka směrem k tunelu je ale již doložená jako původní těleso tramvaje.

 

Jeden z portálů tunelu. Nad tunelem vede místní komunikace (ulice Nad Tunelom). Celá trasa k lanovce je osvětlena a tato část před tunelem, která slouží jako park, je i velmi pěkně zkultivována.

 

Pohled z tunelu zpět k tramvaji.

 

Pohled tím samým směrem, ale už z tunelu. Uprostřed je vyasfaltovaný chodník, po stranách štěrkové plochy. Tunel je osvětlen umělým světlem a je v dobrém stavu.

 

Pohled z konce tunelu směrem k lanovce.

 

A pohled zpět.

 

Druhý z portálů tunelu je zarostlý stromy, křovím a náletovými dřevinami, které lemují i zbylou část trasy...

 

...která se nese v tomto duchu a pokračuje prakticky neměnným prostředím dále směrem k lanovce. Zbytek trasy, která je poměrně sklonově náročná, nebyl proto zdokumentován.

TOPlist