Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

ČR: Hronov (vlečkový systém)

Vlečkový systém žst. Hronov (trať 026)

stav 1/2013

Město Hronov, které leží na trati 026 (Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka), mělo vzhledem k textilnímu a strojírenskému průmyslu v okolí své železniční stanice vybudovaný i menší vlečkový systém. Základní schéma vleček je vidět na mapě (černě jsou označené zrušené úseky vleček, zeleně fyzicky existující úseky).
 
                                                                                        
Jak vidno z přiloženého schématu, jedná se zde čtyři vlečky - do bývalého ČKD Hronov (dnes Wikov MGI), do kovošrotu TSR a do bývalé TEPNY (dříve Fröhlich a Pentlarz, následně Zítka, dnes TEXTONNIA), a do bývalého státního podniku (vzhledem k tomu, že je v podstatě součástí žst. Hronov, nebude o ní nebude dále řeč). V současné době je běžně provozní pouze vlečka do kovošrotu (nakládka zde probíhá poměrně často, minimálně 4x do týdne), fyzicky existuje i vlečka Wikovu (zejména proto, že úvraťuje s vlečkou TSR), jinak je ale neprovozní (poslední vlak cca kolem roku 2000; nicméně podle veřejně přístupných materiálů firmy Wikov MGI a.s. o "Změně kapacit zásobníků čpavku a methanolu WIKOV MGI a.s. Hronov" je vlečka udržována v provozuschopném stavu jako záloha a alternativa silniční dopravy) a za vjezdovou bránou i zkrácená na nezbytnou délku. Vlečka do TEPNY byla po krachu původního majitele objektu odříznuta od železniční sítě a ke dni 31.3.2002 úředně zrušena a vytrhána (nicméně v areálu bývalé textilky jsou koleje ponechány, za bránou stojí na kolejích již mnoho let nepoužívaný otevřený vůz na uhlí s plošinou pro brzdaře a v jedné z budov i bývalá vlečková lokomotiva T203.0545 - poslední pohyb vlatní silou zhruba v roce 2003).
 
Začátek dráhy: v žst. Hronov - km 67,433 tratě 026
Konec dráhy: zarážedlo v km 0,495; v km 0,078 vlečky zaústěna vlečka TSR
Stavební délka: 0,495 km
Vlastník dráhy: Wikow MGI, a.s.
Přejezd: v km 67,540 tratě 026
 
Začátek dráhy: v žst. Hronov na vlečce Wikov Hronov, km 0,078 vlečky
Konec dráhy: zarážedlem na pozemku vlastníka dráhy
Stavební délka: 0,379 km
Vlastník dráhy: TSR Czech Republic s.r.o.
 
Začátek dráhy:
Konec dráhy:
Stavební délka:
Vlastník dráhy:
Zrušeno ke dni: 31.3.2002
 
Zhruba v těchto místech se odpojovala od hlavní trati vlečka do Tepny. Pohled směrem do Otovic. GPS: 50.4778847N, 16.1752169E
 
Pohled směrem zpět k žst. Hronov. GPS: 50.4778847N, 16.1752169E
 
Poslední pozůstatky po vlečce - přejezd přes místní komunikaci Černá cesta, vjezdová brána a mnoho let odstavený otevřený "uhlák". Koleje končí na dolním okraji snímku. GPS: 50.4787706N, 16.1757319E
 
Stejné místo, jiný pohled - těleso vlečky a napojení na hlavní trať lze už jen odhadovat. GPS: 50.4787706N, 16.1757319E
 
Brána zarostlá vegetací, nicméně vagon je stále přítomen. GPS: 50.4788697N, 16.1759064E
 
Pohled od vjezdové brámy zpět k žst. Hronov. Koleje končí na hraně zpevněného povrchu, dále je vlečka vytrhána. GPS: 50.4788697N, 16.1759064E
 
Ulice Kostelecká - vlečka se dříve v areálu dělila na dvě koleje, které pak úrovňově křížily ul. Kosteleckou a společně vjížděly do další části areálu textilky. Přejezdy byly vytrhány a viditelně zaasfaltovány, po rekonstrukci celé ulice je jediným dochovaným pozůstatkem čtveřice bran - dobře viditelných například na mapách (zde a zde). Foto GPS: 50.4800553N, 16.1776703E, přejezdy GPS: 50.4795619N, 16.1783219E a 50.4794322N, 16.1783972E.
 
Propustek v areálu textilky, při bližším ohledání jsou na něm vidět zbytky kolejí. Bohužel celý areál je v soukromém vlastnictví a nelze se dovnitř dostat. GPS: 50.4790303N, 16.1761928E
 
Odstavený nákladní vagon a zbytky kolejí. GPS: 50.4788956N, 16.1759797E
 
Železniční fragmenty poházené podél tělesa tratě 026 (v ulici Černá cesta) - můžeme se jen domnívat, že se jedná o pozůstatky vlečky.
 
Tady končí koleje.
TOPlist